top of page

Zobacz także:

Technologia „Warm Edge”

Definicja ciepłej krawędzi

Technologia ciepłej krawędzi to termin używany w odniesieniu do profilu dystansowego, który ma lepszą wydajność cieplną niż standardowy profil aluminiowy. Jak zawarte w normie EN ISO 10077 ,ulepszony termicznie profil dystansowy to taki profil którego wartość przewodności cieplnej wynosi ≤ 0.007 W/K . Wartość ta jest obliczana w następujący sposób:

Wymagane:

∑ (d∙λ) ≤ 0,007 W/K

 

d = Grubość ścianki profilu.

λ = Współczynnik przewodności cieplnej materiału w W/(mK).

 

Technologia Warm Edge strona 4 z 8

Zaawansowana technologia, zaprojektowana tak aby zminimalizować straty energii przez Twoje okna

IFT Report Logo.JPG

Wartość przewodności cieplnej 

bottom of page