top of page

Zobacz także:

Przepisy budowlane i klasa energetyczna okna

Przepisy budowlane

Przepisy budowlane i klasa energetyczna okna strona 1 z 3

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii

Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwai Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r, mówią o nowych warunkach technicznych dla wszystkich nowo wyprodukowanych oraz wymienianych okien.  Z dniem 01.01.2014r wyżej wymienione okna powinny spełniać minimalne wymagania dotyczące sprawności cieplnej. I tak w zależności od temperatury powietrza w pomieszczeniu wynoszą one odpowiednio: 

 - dla:   ti≥ 16°C U(max) = 1.3 W/(m2•K),

 - oraz dla:  ti< 16°C U(max) =1.8 W/(m2•K)

Z dniem 01.01.2017r, według zapowiedzi ministra wprowadzona zostanie kolejna zmiana tych przepisów. Zakłada ona odpowiednio dla pomieszczeń: 

- dla:  ti≥ 16°C U(max) = 1.1 W/(m2•K),

- oraz dla:  ti< 16°C U(max) =1.6 W/(m2•K)

 

Powyższe zmiany odnoszą się do budynków mieszkalnych, budynków biurowych i niektórych pomieszczeń. Podstawa prawna: DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.

 

Kombinacja różnych czynników wpływa na poprawę wydajności cieplnej jednostki. Do jej obliczenia należy wziąć pod uwagę : rodzaj zastosowanej ościeżnicy, typ szkła i jego

strukturę oraz komponenty użyte do wykonania zespolenia. 

Zaawansowana technologia, zaprojektowana tak aby zminimalizować straty energii przez Twoje okna

IFT Report Logo.JPG

Wartość przewodności cieplnej 

bottom of page