top of page

Zobacz także:

Projektanci, Architekci i Budowniczy

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii

To właśnie krawędzie okna są odpowiedzialne za prawie 80% strat energii cieplnej w całym oknie

Technologia Ciepłej Krawędzi minimalizuje te straty energii. Profile dystansowe takie jak Thermoflex oraz inne komponenty wyprodukowane na potrzeby Technologii "Warm Edge" używane do produkcji zespoleń wykorzystywanych w oknach termoizolacyjnych wykonane są z bardzo wydajnych termicznie materiałów. Okna wyposażone w termicznie ulepszony elastomeryczny profil dystansowy Thermoflex odznaczają się stratami energii cieplnej do 94% mniejszymi niż w przypadku okien wykonanych w technologii standardowej.

 

Zastosowanie Profilu Thermoflex - zalety:

  1.  Opłacalność - doskonały sposób na poprawę wydajności energetycznej okien oraz budynków niskim nakładem kosztów.

  2.  Przepisy budowlane - łatwa i efektywna metoda aby sprostać zmieniającym się przepisom.

  3. Redukcja strat energii cieplnej - do 94% mniejsze straty energii cieplnej na krawędziach okna.

  4. Mniejsza kondensacja - eliminuje ryzyko rozwoju potencjalnie szkodliwych pleśni czy bakterii. Jest to szczególnie ważne dla spełnienia standardów mieszkaniowych w sektorze publicznym.

  5. Bardzo estetyczny.

  6. Jedno lub dwukomorowe pakiety - Thermoflex dzięki szerokiej gamie rozmiarów doskonale nadaje się do zespoleń zarówno jedno jak i dwukomorowych.

Zaawansowana technologia, zaprojektowana tak aby zminimalizować straty energii przez Twoje okna

IFT Report Logo.JPG

Wartość przewodności cieplnej 

bottom of page