top of page

Zobacz także:

Technologia „Warm Edge”

Czym jest technologia „Warm Edge” – technologia ciepłej krawędzi?

Kolor czerwony na zdjęciach termicznych przedstawionych poniżej to miejsca w których okna tracą najwięcej energii cieplnej. Wykorzystanie technologii ciepłej krawędzi podczas zespalania tafli szkła minimalizuje te straty energii poprawiając jednocześnie chrakterystykę cieplną całego okna.

Wykorzystanie standardowej technologii

Technologia Warm Edge strona 3 z 8

Zaawansowana technologia, zaprojektowana tak aby zminimalizować straty energii przez Twoje okna

IFT Report Logo.JPG

Wartość przewodności cieplnej 

bottom of page