top of page

Zobacz także:

Termicznie ulepszony profil dystansowy Thermoflex

Czym jest Thermoflex?

Elastomeryczny profil dystansowy zapewnia: 

1) Adsorbcję wilgoci uwięzionej pomiędzy taflami szkła

2) Mniejsze straty ciepła na krawędzi zespolonej jednostki

3) Bardzo dobrą strukturalną spójność zespolenia

Straty gazu przez krawędzie zespolenia są ograniczone do minimum dzięki zastosowaniu unikalnej taśmy bariery gazowej.

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii

Thermoflex strona 3 z 7

Zaawansowana technologia, zaprojektowana tak aby zminimalizować straty energii przez Twoje okna

IFT Report Logo.JPG

Wartość przewodności cieplnej 

bottom of page