top of page

Zobacz także:

Termicznie ulepszony profil dystansowy Thermoflex

Profil dystansowy Thermoflex Dual Seal – Ciepła ramka dystansowa

Jego konstrukcja różni się tym od standardowego profilu dystansowego Thermoflex, że wzdłuż jego krawędzi znajdują się stopnie(krawędzie) umożliwiające zastosowanie szczeliwa z poliizobutylenu (PIB). Zastosowanie zarówno szczeliwa pierwotnego, jak i szczeliwa wtórnego zapewnia takiemu zespoleniu wszystkie zalety standardowego systemu w którym użyto tradycyjnego sztywnego profilu dystansowego.

  • W celu zapewnienia minimalnej penetracji wilgoci profil dystansowy może być stosowany ze szczeliwami Hot Melt i 2-składnikowymi szczeliwami wtórnymi.

  • Produkt odpowiedni do zastosowania w  większości  automatycznych aplikatorów dostępnych na rynku, co umożliwia zautomatyzowaną produkcję.

Thermoflex strona 4 z 7

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii

Ten rodzaj profilu dystansowego jest często nazywanyprofilem z potrójnym uszczelnieniem  ze względu na obecność bocznej taśmy, która wspomaga mocowanie profilu dystansowego do szkła w połączeniu ze szczeliwem pierwotnym PIB.

Zaawansowana technologia, zaprojektowana tak aby zminimalizować straty energii przez Twoje okna

IFT Report Logo.JPG

Wartość przewodności cieplnej 

bottom of page