top of page

Zobacz także:

Technologia "Warm Edge”

Czym jest technologia „Warm Edge” – technologia ciepłej krawędzi?

Okna przez

swoje krawędzie 

tracą aż do 80% energii

Zadaniem technologii ciepłej krawędzi jest zminimalizowanie tych strat energii.

 

"Warm Edge" - to termin używany w odniesieniu do rodzaju zastosowanego w zespoleniu profilu który oddziela tafle szkła od siebie. Tradycyjna technologia wykorzystuje profile aluminiowe bądż inne metalowe profile dystansowe dla których współczynnik przewodności cieplnej jest bardzo wysoki. Jeśli natomiast profil dystansowy wykonany jest z materiału który ma mniejszą wartość przenikalności cieplnej w porównaniu do tradycyjnych profili nazywa się go: termicznie ulepszonym profilem dystansowym. Dzięki zastosowaniu takiego profilu w procesie zespalania, zminimalizowane zostają straty energii cieplnej przez krawędzie zespolenia. 

Technologia Warm Edge strona 2 z 8

Zaawansowana technologia, zaprojektowana tak aby zminimalizować straty energii przez Twoje okna

IFT Report Logo.JPG

Wartość przewodności cieplnej 

bottom of page