top of page

Zobacz także:

Ciepła krawędź z jedną i dwiema komorami

Ulepszone termicznie pakiety jedno i dwukomorowe strona 2 z 3

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii

Tafle szkła najczęściej Low-E, hartowane lub laminowane.

Termicznie ulepszone zespolenie dwukomorowe

Przestrzeń międzyszybową należy przynajmniej w 90% wypełnić gazem szlachetnym jak np. Argon, Ksenon lub Krypton.

Elastyczny profil dystansowy 

Thermoflex to kompozycja 

unikalnych polimerów oraz doskonałej jakości adsorbentu wilgoci 3A. Adsorbent jest niezbędnym omponentem w wysokowydajnych termicznie ulepszonych zespoleniach odpowiada za pochłonięcie nadmiaru wilgoci uwięzionej w przestrzeni międzyszybowej. 

Szczeliwo wtórne, zewnętrzne łączy wszystkie elementy pakietu. Zapobiega również przenikaniu wilgoci do wnętrza jednostki.

Akrylowa taśma samoprzylepna.

Użyty do wytworzenia przestrzeni międzyszybowej termicznie ulepszony profil dystansowy Thermoflex zaopatrzony został w specjalną taśmę której zadaniem jest zminimalizowanie strat gazu z jednostki zespolonej. Unikalna kompozycja polimerów sprawia jednocześnie że zespolenie jest strukturalnie spójne oraz ogranicza straty ciepła na krawędziach zespolenia.

Dodając kolejną taflę szkła oraz kolejne elementy do pakietu jednokomorowego minimalizujemy  jeszcze bardziej straty ciepła przez jednostkę zespolenia. Odpowiednia kombinacja oraz właściwa jakość komponentów pozwala na uzyskanie  jeszcze bardziej wydajnej termicznie jednostki. 

Zaawansowana technologia, zaprojektowana tak aby zminimalizować straty energii przez Twoje okna

IFT Report Logo.JPG

Wartość przewodności cieplnej 

bottom of page